Carros engelskagrupp – läxa

Nu har vi kört igång igen med att läsa ”The one and only Ivan” efter ett litet uppehåll då vår lärarstudent höll i engelskan. Här kommer planering för sidor och datum för läsande hemma boken. Det kan komma att ske ändringar om vi väljer att läsa i skolan också, då kan man kika i tabellen och se vad som förändrats.

https://docs.google.com/document/d/19FbR1UIVU6tRbQsgr0qgq2uE1_M602D5iPX1aTEhukY/edit

Vaccination och nationella prov

Så kör skolan igen som vanligt måndag 8/11 efter en veckas höstlov.

Vi har fått Torsdag 11/11 som ny dag för vaccination och hoppas att allt kommer fungera den här gången.


Från och med v.45 kommer vi att genomföra de muntliga delarna i de nationella proven för åk 6. Här nedan följer information från skolverket om nationella prov. Som tillägg till detta vill vi berätta att vi fortlöpande under veckorna 45-49 kommer genomföra muntliga prov med alla elever. De kommer att göra dessa i grupper i varierande storlek beroende på ämne och det är rätt knapp tid att hinna göra de tre delarna med alla elever under dessa veckor. Vi kommer parallellt att fortsätta göra övningar som förbereder eleverna så gott som möjligt inför provsituationen, så att det inte ska kännas annorlunda under provtiden än när vi har vanliga lektioner. Vi önskar att ni är extra noga med att anmäla sjukdom eller frånvaro i god tid för att vi ska hinna planera om i vårt provschema om det blir nödvändigt. Vi ber er också att inte planera in annan ledighet för eleverna under perioden fram till jul.


Hej!

Ni får det här brevet för att du som är förälder och/eller vårdnadshavare till en elev som under läsåret ska genomföra nationella prov i ämnena engelska, matematik och svenska.


Varför ska eleverna genomföra nationella prov?

Proven ska stödja en likvärdig och rättvis bedömning av elevernas kunskaper. Proven ska ge läraren stöd vid bedömning och betygsättning av elevernas kunskaper enligt de kunskapskrav med betygsteg som finns i kursplanerna.


Proven utvecklas och konstrueras vid flera av landets universitet på uppdrag av Skolverket. Uppgifterna i proven har prövats ut i många olika skolor runt om i landet. Elever och lärare har fått ge synpunkter som har tagits tillvara när proven tagits fram.
Det är kursplanen i de olika ämnena som är utgångspunkt när provens innehåll och utformning bestäms. Men allt i ett ämnes kursplan kan inte prövas i ett prov. Ett sådant prov skulle bli alltför omfattande.


De nationella proven utgår inte från något speciellt arbetssätt eller några speciella läromedel. I proven ska eleven få visa sina kunskaper på flera olika sätt.


När ska proven genomföras?

De nationella proven består av olika delprov. De muntliga delproven ska genomföras under höstterminen, veckorna 45-49. Skolan bestämmer tidpunkten för när eleverna ska genomföra dem. De skriftliga delproven ska genomföras under vårterminen på bestämda datum, som är beslutatde av Skolverket. Proven är obligatoriska.


Hur bedöms proven?

Till de nationella proven finns detaljerade bedömningsanvisningar som läraren ska följa. När läraren sedan gör en helhetsbedömning av en elevs kunskaper i ett ämne tar läraren inför betygsättning även hänsyn till resultatet på proven.


Resultatinsamling

Skolverket samlar in resultat från de nationella proven i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). Insamling av provresultat behövs för utvärdering på skolorna, men även för analyser av resultat i landet, i kommunerna och hos huvudmän för fristående skolor.

/Sexornas lärare

OBS VACCINATIONEN INSTÄLLD TORSDAG

Ja, vi ber om ursäkt, men på grund av tekniska problem har vi idag fått reda på att regionen inte kan komma till Korpadalsskolan på torsdag och vaccinera. Vi har ännu inte fått reda på något nytt datum, men vi uppmanar de som inte lämnat in den underskrivna vaccinationslappen att göra det, så återkommer vi med ett nytt datum för själva vaccinationen.

/Sexornas lärare

Prov om Vasatiden 25 el. 27/10

Grupperna har bestämt lite olika datum för provet om vasatiden.

Grön grupp ville ha provet den 25/10

Blå och Svart grupp ville ha provet den 27/10


Du ska kunna:

Känna till vad reformationen innebar/vilka konsekvenser det fick i Sverige.

Resonera kring varför Gustav Vasa fick stöd vid ett tillfälle och varför man ville avsätta honom vid ett annat.

Resonera kring hur samma historiska händelse kan ses ur olika perspektiv och därför användas på olika sätt.

Berätta om likheter och skillnader för en elev idag och på vasatiden utifrån ett exempel.

V. 41

Härliga soliga dagar varvas med riktigt regniga sådana, många elever kommer till skolan utan jackor och det är svårt för oss att motivera dem att ta sin rast ute om det är regnigt eller kallt. Checka gärna av hemma så de tar ytterkläder med sig.


När vi pratar om kläder hälsar Martin att det från och med nu är idrott inne som gäller. Eleverna får gärna ha skor på sig på idrotten, så att risken för att halka minskar i salen. Tänk också på att om man vill ha en långärmad på sig i början av eller under hela idrotten är det bra om det är en tröja som man inte ska ha på sig i klassrummet senare under dagen. Man blir ofta svettig så att det påverkar den långärmade tröjan också. En del elever väljer att ha keps på sig under idrottslektionen, bra idé att ha en idrottskeps då av samma anledning.


På onsdag 13/10 åker åk 6 till bio metropol för att se filmen ”Spaceboy” som skolbio. Biobesöket betraktas som en del av skoldagen och därför får man om man behöver ha med sig en frukt eller macka för att fylla på energibehovet, dock inget snacks, godis eller dricka som annars förknippas med privata biobesök. Vi är tacksamma för att få möjlighet att se filmen på stor duk och att vi faktiskt får komma med i år, eftersom vår skolbio egentligen ligger i åk 5 och under förra året var ju biobesöken begränsade.

Vi vill också passa på att slå ett slag för föräldraföreläsningen under v.41. Man har möjlighet att se föreläsningen via Zoom den 12:e eller den 14:e oktober. Det är polis Andreas Glingfors som föreläser om ”Mobbning, mobilen, internet”. För att se den behöver man anmäla sig med sin mailadress. Mer information kring detta finner man på skolans hemsida: http://korpadalsskolan.com/.
I samband med detta kommer även alla mellanstadieelever att få en, för dem anpassad, föreläsning av samme man, på samma tema. Dagen för detta är dock inte 100% bestämd eftersom vi ska passa in det så att det inte krockar med vårt skolbiobesök.

/Sexornas lärare

Homework, Carro’s English group

Läxa till måndag 4/10. Läsa fram till och med sidan 62 i ”The one and only Ivan” om du läser i bokform. Om du läser i digital form läser du till och med slide 34. Det sista kapitlet, om vi kan kalla dem det heter ”Lucky”.

Om du behöver slå upp ord för att förstå helhet och detaljer gör du det. Du ska kunna diskutera innehållet i boken på lektionerna i kommande vecka.

/Carro

Prov i moderna språk (sp, ty, fr) 7/10

Nu är det dags för första provet i språkvalet. De som har valt spanska, tyska eller franska kommer att ha ett prov på det man lärt sig hittills torsdag 7/10. Vad man ska kunna på provet i de olika språkgrupperna har man gått igenom på Stenbacka och material ligger i elevernas classroom. Har ni några frågor eller funderingar rekommenderar jag er att kontakta språkläraren direkt för att få bäst svar.

/Sexornas lärare

Homework Carro’s English group

Läs sidorna: 30-38 t.o.m kapitlet ”wild” i boken.Samma sidor digitalt är: slide 15-20, samma sak där t.o.m kapitlet ”wild”.

Det finns en ordlista i quizlet tillhörande sidorna, den hittar ni HÄR. Finns det andra ord ni inte förstår får ni såklart slå upp dem också , använd gärna bab.la.

Ligger man efter med frågorna 1-18 för del ett får man naturligtvis jobba med dessa hemma också.

Läxan är till måndag 13/9

/Carro

v. 36

Då vi på grund av sjukdom fick ställa in håvandet i gölen i tisdags gör vi ett nytt försök nu på tisdag. Flera elever har gummistövlar kvar på plats, annars får man gärna ta med på nytt inför tisdag eftermiddag.

Vi kommer att skicka ut era tider för utvecklingssamtal så snart vi kan, så håll utkik. Glöm inte att återkoppla till oss via mail om ni vill ha ett fysiskt eller digitalt möte.

Eleverna håller på att förbereda utvecklingssamtalen för fullt och vi kommer också att börja träna på olika muntliga övningar i svenska, engelska och matte för att eleverna ska få prova på situationer som de efter höstlovet kommer känna igen på de nationella proven. I matte har vi gett oss in i området bråk och kommer fortsätta med det ett tag framöver.

Superbra att så många som känt sig lite krassliga haft möjlighet att vara med på lektionerna via meet. Är man osäker på hur man tar sig in är det bara att fråga. Vi har naturligtvis full förståelse för att man ibland också är så sjuk att man behöver vila sig, se det digitala som en möjlighet och inte ett tvång.

Sist men inte minst vill vi påminna de som inte lämnat in anhörighetsblanketten att göra det så fort ni kan. Informationen på den är viktig om vi vill komma i kontakt med er.

/Sexornas lärare