Vaccination och nationella prov

Så kör skolan igen som vanligt måndag 8/11 efter en veckas höstlov.

Vi har fått Torsdag 11/11 som ny dag för vaccination och hoppas att allt kommer fungera den här gången.


Från och med v.45 kommer vi att genomföra de muntliga delarna i de nationella proven för åk 6. Här nedan följer information från skolverket om nationella prov. Som tillägg till detta vill vi berätta att vi fortlöpande under veckorna 45-49 kommer genomföra muntliga prov med alla elever. De kommer att göra dessa i grupper i varierande storlek beroende på ämne och det är rätt knapp tid att hinna göra de tre delarna med alla elever under dessa veckor. Vi kommer parallellt att fortsätta göra övningar som förbereder eleverna så gott som möjligt inför provsituationen, så att det inte ska kännas annorlunda under provtiden än när vi har vanliga lektioner. Vi önskar att ni är extra noga med att anmäla sjukdom eller frånvaro i god tid för att vi ska hinna planera om i vårt provschema om det blir nödvändigt. Vi ber er också att inte planera in annan ledighet för eleverna under perioden fram till jul.


Hej!

Ni får det här brevet för att du som är förälder och/eller vårdnadshavare till en elev som under läsåret ska genomföra nationella prov i ämnena engelska, matematik och svenska.


Varför ska eleverna genomföra nationella prov?

Proven ska stödja en likvärdig och rättvis bedömning av elevernas kunskaper. Proven ska ge läraren stöd vid bedömning och betygsättning av elevernas kunskaper enligt de kunskapskrav med betygsteg som finns i kursplanerna.


Proven utvecklas och konstrueras vid flera av landets universitet på uppdrag av Skolverket. Uppgifterna i proven har prövats ut i många olika skolor runt om i landet. Elever och lärare har fått ge synpunkter som har tagits tillvara när proven tagits fram.
Det är kursplanen i de olika ämnena som är utgångspunkt när provens innehåll och utformning bestäms. Men allt i ett ämnes kursplan kan inte prövas i ett prov. Ett sådant prov skulle bli alltför omfattande.


De nationella proven utgår inte från något speciellt arbetssätt eller några speciella läromedel. I proven ska eleven få visa sina kunskaper på flera olika sätt.


När ska proven genomföras?

De nationella proven består av olika delprov. De muntliga delproven ska genomföras under höstterminen, veckorna 45-49. Skolan bestämmer tidpunkten för när eleverna ska genomföra dem. De skriftliga delproven ska genomföras under vårterminen på bestämda datum, som är beslutatde av Skolverket. Proven är obligatoriska.


Hur bedöms proven?

Till de nationella proven finns detaljerade bedömningsanvisningar som läraren ska följa. När läraren sedan gör en helhetsbedömning av en elevs kunskaper i ett ämne tar läraren inför betygsättning även hänsyn till resultatet på proven.


Resultatinsamling

Skolverket samlar in resultat från de nationella proven i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). Insamling av provresultat behövs för utvärdering på skolorna, men även för analyser av resultat i landet, i kommunerna och hos huvudmän för fristående skolor.

/Sexornas lärare


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.